16. märts 2011

Mustamäe sotsiaalkomisjoni koosolekul 28.02.11

28. veebruaril 2011 toimunud Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku teemaks oli “Ülevaade ning analüüs sotsiaaltoetustest ja –teenustest aastatel 2007 – 2010”. Põhiettekandjaks oli Marika Lillemäe, lisaks Mark Levin ja lisaks selgitas hooldekodusse järjekorda võtmise ja klientide infojagamist linnaosa puuetega Inimeste spetsialist Aivi Kokk.

Kui töötus ja aivajadus suureneb, siis rahad eelarves toetusteks vähenevad. Selgub, et aasta aastalt on vähenenud toetuste eelarveread linnaosade eelarves ja nii vähenes 2009.aastal rahaeraldus 12% võrra ja sotsiaaltoetuste osa eelarves 19%. Mustamäe linnaosa 64 142 elaniku arvu juures oli toetusena eelarves raha 15 krooni elaniku kohta. Koduhooldus teenusel oli 2007.aastal 281 klienti, 2008 – 305, 2009 ja 2010.aastal 310 klienti. Neist tasulisi koduhoolduskliente oli 103 inimest, sh soodushinnaga (0.64 eurot ehk 10 krooni / tund) 83 inimest. Täishinnaga on teenusekasutajaid 20 klienti. Puudega laste peredele koduhooldusteenust ei osutata. Koduhooldusteenust osutatuakse ka 40-le sotsiaalmajutusüksuse kleindile. Vähem sotsiaalmajutusüksusest ja rohkem varjupaikadest.

Hooldekodu teenusele suunati 2009 – 32 klienti, 2010 – 34, 2011.aastal on suunatud 10 klienti. kõikidele neile klientidele maksab linn juurde ja inimene ise tasub oma pensionist 95% ja mõnel dementsel ka 100%, mõnedel maksavad pereliikemd juurde 500 – 1000 krooni (kuni 63,91 eurot) kuus. Sotsiaalmajutusüksustest hooldekodudesse suunati aastas keskmiselt 2 – 3 klienti. Kui meie sotsiaalkomisjon toimub kord kuus, siis linna komisjonid toimuvad 2 nädala tagant. Erihooldekodusse suunaatakse rehabilitatsiooniplaani alusel. Üldtüüpi hooldekodusse võtame järjekorda avalduse alusel need, kes on tõeliselt abivajajad. Teised abivajajad on leidnud ise sobiva hooldekodu, sest linn keeldub järjekorda võtmast, kui inimene elab oma korteris. Samas on meile teada vabariigis näiteid, kus korter kingitakse linnale ja inimene paigutatakse hooldekodusse ja korter muudetakse peale remonit sotsiaalkorteriks ja antakse abivajajatele. Tallinnas sellist korda ei rakendata, kuigi inimesed on avaldanud soovi korterit linnale kinkida või anda, et hooldekodusse minna. Samas on inimesi, kes on hooldekodudest tagasi tulnud. Praegu on järjekorras 30 klienti.

Küsisin kas sellel aastal on lootust, et puuetega inimestele korterite kohandamiseks rahasid eraldatakse ja saime teada, et ühele perele lubati eraldada reservfondist, kuid järjekorras on praegu 3 inimest. Saime teada, et Tallinnas ei ole sotsiaalteenuste taotlemisel ja kaustamisel ajalist piirangut, mis on näiteks pensionilisa taotlemisel ajaliselt piiratud (inimese peab olema Tallinnasse sissekirjutatud eelneva aasta 01. jaanuari seisuga, siis on tal õigus saada seda toetust).

Ajakirjandusest käis läbi uudis, et inimene taotleb sotsiaaltoetusi ja saab kasu ning Maarika Lillemäe selgitas, et inimestelt küsitakse avaldus ja lisadokumente, kuid raske on selgeks teha, kes on tõeline abivajaja, sest ainult toetustest on raske hästi toime tulla aga raske on kontrollida ja tostada rikkumisi. Sotsiaaltoetuste taotlemisel vaatame materjaalset olukorda. Tallinna Ülikooli õppejõu Lauri Lepiku andmetel moodustavad sissetulekust mittesõltuvad toetused toetustest 88% ja neid toetuseid (nt hinnatõusukompensatsioon, süünitoetus, koolimineku toetus) saavad kõik need, kes tingimustele vastavad ja avalduse esitavad, sh töötavad inimesed. Need nn kingitustoetused moodustasid 2008.aastal toetuste kogumahust 88% ja tänaseks on see protsent veelgi kasvanud. Võrreldes 2009.aastaga vähenes sissetulekust sõltuvate toetuste maht 33%-lt 32-le % ja 2010. aastal oli see vaid 12 %. 2006 aasta oli tippaasta ja peale seda on toetused aasta aastalt vähenenud.

Suurenenud on sotsiaalkomisjoni saadetavate avalduste arv, sest inimesed pole rahul, eriti need, kes on unustanud õigeaegselt avalduse esitada ja jäänud ilma ona pensionilisast. Hoolduse lõppemisel määratakse üldiselt sama hooldaja korduvalt, sest hooldajad saavad hooldusega hakkama, probleeme pole.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...