14. märts 2011

Veebruarikuu Mustamäe Halduskogus

Mustamäe Linnaosa Halduskogu koosolek toimus 22. veebruar 2011 kell 16.00 I korruse nõupidamiste ruumis. Halduskogu juhtis esimees Igor Kravtšenko, kes pidi koosoleku alguses kurvastuseks teatama, et kvoorumit kokku ei tulnud ja seejärel otsustasime ettekanded ära kuulata. Mis teha, kui halduskogu liikmetel on valimiste eelsetel aegadel nii tihedad päevakavad, et halduskogu koosolekule ei tulda.

Päevakorras oli 4 punkti:
1. Ülevaade Mustamäe turu rajamisest rääkis Nõmme Turu direktor Vello Lokk. kellelt saime teada, et praegu seisavad asjad hoonete detailplaneringu kinnitamise taga. Samas ei sega see peale lumesulamist alustada välilettide ja parkla ehitamist. 15.maiks Tallinna päevaks lubati, et turg avatakse ja mustamäelased saavad turgu külastada.
2. Raha eraldamine reservfondist kandis ette ressursijuht Anne Baumeister. eelnevalt oli meie meilidele saadetud ka tabel, millest lähtus kuhu raha on eraldatud ja kulutatud. Kui me 2010.aasta viimasel koosolekul tegime halduskogu liikmete poolt ettepaneku suunata alles olev raha lumekoristusele, siis nüüd saime lugeda, et raha eraldati Sütiste metsapargi liikluskorraldusprojekti kulude katteks ja 13 464 krooni tasus linnaosa Tallinna linnapea vastuvõtule, kus härra linnapea kohtus Mustamäe linnakodanikega.
3. J.Sütiste tee 15 liikluskorraldus. Ettekandjaks oli Tallinna Transpordiameti esindaja, kelle nime täpsustan hiljem. Selle sisekvartali probleeme transpordiga oleme kuulanud korduvalt ja probleemiks on kergliiklustee, mis suleti sõiduautodele ja nüüd on jalakäijad ja jalgrattaga, lastega liiklejad rahul, kuid rahul pole autoomanikest majaelanikud. Transpordiamet pani liikluskaamera välja ja uuris liiklustihedust, suur ehitusprügi konteiner asus linnamaal, mistõttu soovis linn sellest vabaneda ja saatis ühistule arve linnamaa kasutamise eest. Laiendati ka piiretega ala, mis võimaldab paremini ligi pääseda prügiautol ja kui vaja peaks minema, siis ka päästeautodel. Küsimusele mille alusel harvendatakse ühistransporti saime vastuse, et hinnatakse kasutamist, siis vaadatakse, loendatakse, muudetakse, sest inimesed kasutavad hilistel õhtutundidel ühistransporti vähem. Samas on suurendatud tipptundidel ühistransporti.
4. Muud küsimused arutelu ei toimunud.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...