3. mai 2011

Ilmus Kojalise 5. number

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ viies number. Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Infolehe „Tegija" rubriigis on võimalik tutvuda tublide töötajatega hoolekande, tervishoiu või hariduse valdkonnas, keda on esile tõstnud puuetega inimesed või nende pereliikmed. Viiendas numbris on selleks psühholoog Oksana Peetsalu.

Igas infolehes tutvustatakse ühte Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga seotud persooni ja liikmesorganisatsiooni, nii on järjekordses infolehes portreteeritud Koja tegevjuhi Tauno Asuja ning Põhja- Eesti Pimedate Ühingu tegemisi.

Koja juhatuse esinaine Tiiu Hermat kirjutab oma arvamusloos puudest kui inimõigusest. Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaate eestkostest erihoolekandes, vabatahtlikust tegevusest puuetega inimeste valdkonnas, puuetega inimeste õiguste tagamisest õiguskantsleri poolt, puudega lapse kasvatamisest kui töökogemusest jne.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7).

Elektroonilisel kujul on infoleht Kojaline allalaetav siit. 36 leheküljelise infolehe tiraazh on 1000 eksemplari. Infolehe väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on üle 22 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Tauno Asuja, tegevjuht

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...