1. oktoober 2011

Asjad hakkasid liikuma

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni allkirjastas EV president juba 2007.aastal ja nüüd siis saatis sotsiaalministeerium selle kooskõlastusringile. Eesti riik on kohustatud selle konventsiooni kinnitama ja seejärel hakkab valitsus tegevuskava välja töötama, mille tagajärjel hakkab paranema puuetega inimeste elu meie riigis. Konventsiooni ratifitseerimisega tugevdatakse puudega inimeste õiguste kaitset, võrdsete võimaluste loomist ning puudega inimeste küsimustes tehtavat koostööd, seda nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil. Konventsiooni saab lugeda siit.

Seda tõestab 1. oktoobri Eesti Päeva lehe uudis:
Puuetega inimeste õiguste konventsioon jõuab peagi ratifitseerimiseni

Sotsiaalminister Hanno Pevkur saatis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu kooskõlastuseks teistele ministeeriumitele, omavalitsustele ja puuetega inimeste organisatsioonidele. «Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine on valitsuse tegevuskava üks tänavustest prioriteetsetest ülesannetest. Konventsiooni ratifitseerimisega võtab riik eesmärgi puudega inimeste olukorda järjepidevalt parandada,» ütles Pevkur sotsiaalministeeriumi pressiesindaja teatel. Konventsiooniga ühinemisega soovib riik tunnustada kõigi puudega inimeste õigusi ning põhivabadusi, näiteks õigus iseseisvale elule, haridusele, tööle, juurdepääsetavusele nii ehitistele kui teabele ning sõna- ja arvamusvabadusele. Konventsiooni ratifitseerimine annab selgemad suunad ja arusaama puudega inimeste õiguste kaitsest ning võimalikest kitsaskohtadest nende õiguste kaitse tagamisel.

Konventsioon aitab kaasa riikide puudega inimesi käsitlevate praktikate ühtlustamisele, konkretiseerides ja koondades kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides. Konventsiooni ratifitseerimisega tugevdatakse puudega inimeste õiguste kaitset, võrdsete võimaluste loomist ning puudega inimeste küsimustes tehtavat koostööd, seda nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil.

Ratifitseerimise järgselt töötatakse puudega inimeste õiguste ja iseseisva toimetuleku parandamiseks välja riiklik puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ning selle iga-aastased tegevuskavad. 23. detsembril 2010. aastal sai konventsioon ka Euroopa Liidu ametliku kinnituse ning jõustus Euroopa Liidu suhtes käesoleva aasta 22. jaanuaril. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud üle 100 riigi, nende hulgas 17 Euroopa Liidu riiki. Eesti Vabariigi President allkirjastas konventsiooni 25. septembril 2007. aastal.

Loe lisaks:

Puuetega inimeste õigused vajavad kaitsmist
Uuring: puudega inimestel jagub raha vaid hädavajalikuks

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...