2. mai 2012

Veebruarikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis


20. veebruaril pidas Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon koosolekut, kus saime kokkuvõte sotsiaalhoolekande osakonna tööst 2011. Aastal. Ettekandjaks oli sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tiiu Meriväli, kes teatas, et na on teinud oma tööst ülevaate ja võivad öelda, et toetuste summad vähenevad, samas ei ole me seisukohal, et toetuste maht peaks kasvama, kuid 130 eurot võiks see piirmäär siiski olla. Tõusnud on kõik toetuste arvud, välja arvatud pensionilisa. Võrreldes 2010.aastaga on summad vähenenud, kadus ära sünnipäeva toetus, samas makstakse sünnitoetust ja koolitoetust kahes osas. Alar Sepp komisjoni liikmena küsis, et kui linnaosa eelarves toetuste osa väheneb, siis kes otsustab ja sai vastuseks, et kui linna eelarve väheneb, siis väheneb ka toetuste summa. Eelarvest on 2/3 töötajate palgakulud. Toetuste summad on vähenenud. Töötajaid on meil 65 ja sotsiaalosakonnas töötab 25 inimest.  Mark Levin küsis, et kas meil on palju neid inimesi, kes on taotlenud toetust, kuid pole saanud?  Marika Lillemäe vastas: kui  on põhjendatud taotlus, siis on toetust saanud. Mark Levin rääkis, et meil on vaja hooldushaiglat inimestele, kes vajavad hooldust ja ei soovi hooldekoduteenust. Tiiu Meriväli arvates ei ole meil mitte hooldekodu kohtade puudus, vaid on raha puudus hooldekodu kohade eest tasumiseks. Mark Levin soovis teada saada mis on sotsisaalosakonna kõige suurem probleem ja selgus, et esiteks sissetulekust sõltuvate toetuste summa on väga väike. Teiseks hooldekodu avaldusi on palju olnud. Sotsiaalkomisjon selekteerib abivajajad järjekorda, siis edastame andmed Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile. Väga vähe on neid, kes hooldekodust tagasi koju tulevad, sest lähedased ei ole alati pakutava hooldekodu teenusega rahul, sest tahavad, et inimestele oleks tagatud ööpäevaringselt meditsiinilist abi. Mustamäel oleks rohkem inimesi koduteenustel, kui oleks füüsiliselt rohkem inimesi tööl. Mark Levin küsi, et kes maksab teenuse eest ja juhataja selgitas, et kui inimese sissetulek on üle 290 euro, maksab teenuse omaosalustasu 0,64 eurot tunnis. Kellel on väiksem pension, see saab tasuta teenust.

Marika arvates on raskes majanduslikus olukorras üksikvanemaga pered ja töövõimetuspensionärid. Samuti on raske on toime tulla ka üksielaval inimesel, kes elab kolmetoalises korteris, kuid probleem on selles, et need inimesed on eluaeg seal korterites elanud, neil on palju asju ja abi saame pakkuda küttekompensatsiooni maksmisega. Seda saavad keskmiselt 300 peret, suvekuudel on vähem. On ka peresid, kes on saanud toimetulekutoetust üle 10 aasta. Üldiselt on inimesed rahul, kuid Mustamäel on 24% pensioniealisi inimesi ja nii on meil eakate inimeste arv tõusu teel. Mina küsisin, et kui sel aastal kompenseeritakse korterite kohandamist puuetega inimestele, siis kui palju meil sellised inimesi on soovi avaldanud? Vastus oli, et 2 avaldust. Oleme koostööd teinud toidupangaga ja otsime abivajajaid toimetulekutoetuse saajate hulgast. Supitalongide saamisel on inimestele kehtestatud omaosalus, et nad kohale läheksid ja supi välja võtaksid. Alati on inimesi, kelle elu on raske. Kogudused on inimestele abi pakkunud. Samuti oleme inimestele abi pakkunud, ki nad käivad toetuseid küsimas. Komisjoni esimees ütles kokkuvõtteks, et tegelikkuses on inimesed rahul ja teame, et Mustamäe sotsiaalhoolekande osakond töötab hästi.  

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...