2. veebruar 2011

Riigikogu valimiskampaaniaks endast nr 377 all


Juba küsivad minu valimislubadusi ja siin see on koos tutvustusega endast. Olen Tiia Tiik ja kandideerin Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas numbri 377 all 3. Ringkonnas, Mustamäe ja Nõmmel.
Töö ja teenuste kättesaadavus tagab inimväärse elu!
Olen Tallinna Puuetega Inimeste Koja sotsiaaltöötaja ja koordineerin invatakso teenust ning olen 2009.aastast Mustamäe Halduskogu liige, Mustamäe sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige. Kuulun Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse ja olen revisjonikomisjoni liige, Tallinna Invaspordiühingu juhatuse liige, raamatupidaja ja Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu liige, Eesti Invaspordi Liidu revisjonikomisjoni liige.
2006. aastast kaardistanud liikumispuudega inimestega ühiskondlikke hooneid, sh haridusasutusi, ülikoole, avalikke asutusi ja õpetanud kaardistusmeeskondi välja Viljandis, Pärnus, Jõgeval jm. Mul on sotsiaaltöö alane kõrgharidus, mille omandamist ei takistanud minu kaasasündinud nägemispuue. Meie peres kasvab 2 poega. Kirjutan aktiivselt ka oma blogisse.
Oma 11-ne aasta pikkuse sotsiaaltöötaja kogemuse põhjal olen veendunud, et tegemata on palju olulisi asju. Inimesel peab olema teostusvõimalus. Kõige lühemalt öeldes: erivajadustega inimestele tagab inimväärse elu töö ja teenuste kättesaadavus. Ainult riigitoetustest ei piisa. Elukvaliteeti saame parandada vaid siis, kui muudame sotsiaalteenused ja transpordi kättesaadavaks kõigile, ka kaugemas kohas elavaile abivajajaile.
Töökoha saamiseks vajavad puudega inimesed õppimisvõimalusi, taastusravi kättesaadavust ja abivahendite soetamist. Takistusteta tööle jõudmist hõlbustab universaalne disain, mis aitab ehitada hooned ja tänavad nii, et neis saavad võivad liigelda ka lastega emad ja eakad. Tänapäevastamist vajab ka sotsiaalhoolekande seadus. Tööealiste inimeste hoolekanne tuleks eraldada üldisest süsteemist. Nii ei satu noored eakate hoolekodusse, vaid saavad soovi korral elada omaette täisväärtuslikku ja aktiivset elu, teha sporti ja osaleda kodanikeühendustes.
Minu kolm valimislubadust:
1. Tööhõive suurendamine ja teenuste kättesaadavus - erivajadustega inimestele tagab inimväärse elu töö, transport, paindlikud õppimisvõimalused, taastusravi kättesaadavus ja abivahendid.
2. Ligipääsetav keskkond - muuta kohustuslikuks ehitusmääruste täitmine, mille tulemusel pääsevad liikumisraskustega inimesed tööle ja kooli. Seda hõlbustab universaalne disain, millest lähtuvalt saab ehitada hooned ja tänavad nii, et neis saavad liikuda erivajadustega inimsed, lastega emad, eakad.
3. Muuta ja kaasajastada sotsiaalhoolekande seadust - tööealiste hoolekande osa tuleb eraldada üldisest süsteemist, siis ei satu noored eakate hooldekodudesse. vaid saavad soovi korral elada omaette täisväärtuslikku elu, osaleda spordis ja ennast teostada kodanikeühendustes.
Meie valimisprogrammi, mille koostamisse panustasin ka mina, näed siit. Ja minge kindlasti valima ja tehke oma arvates parim valik. Kandidaatide numbrid leiate siit.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...