1. juuni 2011

Iga lapse eest!

Et riik ja rahvas püsima jääksid, on meil lapsi vaja. Ja lapsi on toetada vaja – see on sotsiaaldemokraatide kindel veendumus. Kuiv statistika ütleb, et Eestis sünnib täna ühe naise kohta 1,63 last, mis ei kindlusta rahva püsimajäämist. Samas näitavad uuringud, et emad-isad tahaksid perre kahte-kolme last.

Miks seda ilusat soovi ellu ei viida? Mis takistab unistuste täitumist?

Kindlusetus homse ees on peapõhjus, miks naised ei julge rohkem lapsi ilmale tuua. Ja kartus, et ei suudeta lastele head haridust anda. Peredel ei ole usku, et nad suudavad oma lapsed väärikalt üles kasvatada ka halbadel aegadel – kui juhtuvad näiteks kaotama töö või jääma üksinda. Tuhanded, kümned tuhanded lapsed elavad tänagi lausvaesuses või vaesusriskis.

Mida siis teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi ja et kõigil lastel oleks täisväärtuslik lapsepõlv?

Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et riik peab muutma oma senist kurssi ja pöörama näo laste suunas. Vaid nii on võimalik sündivusse murrangut tuua ja tagada iga lapse heaolu.

Meie seisame selle eest, et kolmekordistada lapsetoetust: ligi 60 eurot kuus (senise 19 asemel) on tõhusaim viis potentsiaalseid vanemaid julgustada, laste vaesust ennetada või leevendada. Me seisame selle eest, et lapsetoetuseta ei jääks kõige nõrgemad ehk lapseraha ei arvataks vanemate sissetulekute hulka ja toimetulekutoetusest maha.

Lasteaiakoht igale lapsele, prii koolitoit ja õppevahendid kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni, töötute vanemate ja üksikvanemate laste täiendav toetamine on veel mõned hädapärased meetmed. Et riik tunnistaks: iga laps on hindamatu. Lapsi on vaja toetada mitte ainult sündides, vaid ka sirgudes ja haridust saades. Igal Eesti lapsel on õigus korralikult süüa, omada turvalist kodu, käia heas koolis ning osaleda huvi-ja spordiringis.

Naiskogu Kadri

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...