25. mai 2013

Haabersti konverentsi positiivseid muljeid

23.mail käisime Haabersti Linnaosa Valitsuse poolt korralatud konverentsil ja muljed on head. Rahvast oli päris palju kohal ja esinejad huvitavad. Sai tehtud ka ettepanekuid ja enamus neist ka ära nimetati - ühistransport paindlikumaks, jalgratta- ja kergliiklusteed, ligipääsetavus hoonetesse, heakord ja turvalisus, Haabersti ring ja teeehitus, parandus. Veel nimetati seal paljusid teisigi häid mõtteid ja ideidd ning parim oli see vaatamisväärsuste ja kaubanduskeskuste osa. Kindlasti on palju mõtteid ja Elina saatis ka Raepressi kohta järgmise info. 1. pilt on ka Raepressist, teised minu omad. Loodame siis, et positiivsed algatused ka lähimas tulevikus teoks saavad. Konverentsil nimetati vaid kord erivajadusega (puuetega) inimesi ja seda noortekeskuse projektist rääkides. Aga tegelikkuses võikski olla igas linnaosas oma põlvkondade maja, kuhu pääseksid ja mahuksid kõik noortest vanadeni tegevustega ära ja oleks tagatud parem põlvkondade sidusus. Seda veel olukorras, kus 2017.aastal lõppeb leping sotsiaalkeskusel ja vaja on uusi ruume, sest praegused ruumid tuleb vabastada lasteaia jaoks, sest lasteaia kohti on lisaks vaja. Tahaks ka kohvikut Kakumäele, grillimiseks kohti, Õismäe rabasse kergliiklusteed koos pinkide, prügikastide ja valgustusega. Siis ostaks vist endale suusadki aga praegu piirdun jalgrattaga. Haaberstis toimus konverents „Positiivne programm Haaberstis 2014-2018“
Eile, 23. mail toimus Haabersti Vaba Aja Keskuses „Positiivne programm Haaberstis 2014-2018“ konverents.  Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul läks ettepanekute kogumise kampaania Haaberstis hoogsalt käima ning laekus ligi 350 asjakohast ja huvitavat ettepanekut. „Väiksemad probleemid, mis enamasti puudutavad heakorda, oleme juba lahendanud. Osade ettepanekute lahendamisega tegeleme, kuid mõned saabunud ettepanekud on nii suurejoonelised, et nõuavad suuremaid investeeringuid. Nende elluviimine võtab aega. Näiteks tooksin suurejoonelisematest ettepanekutest välja elanike soovi aastaringse lõbustuspargi rajamiseks Kopli lahe äärde, Mustjõe piirkonda. Haaberstis teeb Kakumäe inimestele muret, et antud piirkonnas ei ole lasteaeda ja kooli. Haridusametil on plaanis 2016. aastal rajada Kakumäele Veerise tänavale Lasteaed – algkool 176 lasteaiakohaga Kakumäe ja Tiskre lastele. Meile esitatud ideedest pean vajalikuks tõsta  veel esile tasuta veejoogikohad ja see ei ole selline idee, mis piirduks ainult Haaberstiga. Joogikohad võiksid olla üle kogu Tallinna, nii kergliiklusteede ääres kuid miks ka mitte mänguväljakute juures, selline idee vääriks mõtlemist!,“  lausus konverentsi avakõnes Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson.Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis oma kõnes, et Haaberstis tuleb realistlikult näha ka puudusi ja kitsaskohti, märgata neid objekte, mis vajavad uuendamist. „Me oleme just siinsamas saalis korduvalt arutanud Haabersti inimestega linnaosa arengu olulisi küsimusi ja see lubab loota, et tänagi jõuame asjalike tulemusteni. Kaks aastat tagasi tõstatasid just Õismäe tee 52 ja veel mitme teise  korteriühistu juhid probleemi parkimiskohtade nappusest Õismäe tee siseringil. Me leidsime siis ajutise lahenduse, kuid aasta hiljem renoveeris linnavalitsus täielikult Õismäe tee siseringi ja juurde tekitati 117 uut parkimiskohta. Siseringil sai parkimiseprobleem olulist leevendust. Või teine koostöönäide – aastaid olid Õismäe polikliiniku vanas hoones töötavad arstid mures oma töötingimuste pärast. Tallinna Linnavalitsus otsis lahendusi koostöös Lääne-Tallinna Keskhaigla ja linnaosa juhtidega. Lõplik lahendus oli aga üsna radikaalne – ehitati täiesti uus Haabersti Tervisekeskus, kus teiste seas areneb jõudsalt ka linna perearstikeskus. Vana polikliiniku hoone ehitati ümber Eesti moodsaimaks hooldusravikliinikuks. On asju, mida me saame muuta, aga mille rakendamine võtab aega ning vajab suuri investeeringuid. Nelja aasta pärast teiega kohtudes, võime rääkida konkreetsetest tulemustest,“ sõnas Tallinna linnapea Edgar Savisaar oma kõnes.Konverentsi käigus sai kuulata lisaks ideede analüüsile ka Liina Kilemiti Tallinna Linnakantselei Avalike teenuste ja linnauuringute osakonna juhataja ettekannet linnaosa väärtustest Haabersti elanike pilgu läbi. Spordiklubi Bushinkan juhatuse esimees Igor Gribovski ettekannet Õismäe tee 130 tühjana seisva koolihoone ümberkujundamisest huvitegevuse majaks. Noortepärast ettekannet noorsootöö metoodik Eilika Lukkonenilt Haabersti Noortekeskuse ümberehituse vajadusest. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi direktor Rita Juhansoni ülevaadet Haabersti hariduse materiaalsetest probleemidest. 

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...