1. aprill 2014

Hea teada: kui juhtub tööõnnetus

Tööinspektsioon selgitab artiklis, mis ilmunud 30.03.2014.
 Mida teha kui on juhtunud tööõnnetus
Kui juhtub tööõnnetus on vajalik järgida kindlaid juhiseid ja soovitusi. Alates sellest, et ettevõttes oleks määratud esmaabiandjad kuni selleni, et õnnetuse põhjused saaksid välja selgitatud. Tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna juhataja Rein Reisbergi sõnul tuleb tööõnnetuse puhul operatiivselt tegutseda. „Selliste olukordade tarbeks peaks tööandja tegevusplaani läbi mõtlema ja seda ka töötajatele tutvustama.“
Reisberg toob välja kaheksa üldist punkti millest tuleks tööõnnetuse puhul lähtuda:

1. Esmalt tuleks säilitada rahu ja tegutseda selle nimel, et kannatanule vigastusi juurde ei tekiks. Kannatanule tuleb anda vajadusel esmaabi, siis tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Igas organisatsioonis peab olema koolitatud esmaabiandja. Vähemalt üks esmaabi andja peab kogu tööpäeva ulatuses kohal olema.
2. Teata tööl juhtunud õnnetusest esimesel võimalusel tööandjale.
3. Ütle kindlasti tervishoiutöötajale, et õnnetus juhtus tööl.
4. Tööl juhtunud õnnetust uurib tööandja, vajadusel ka tööinspektor. Kui tegemist oli raske tööõnnetusega (näiteks lahtised luumurrud, sõrmede või varvaste amputatsioon jne), siis järgmise sammuna esitab tööandja Tööinspektsioonile raske tööõnnetuse teate, mis on leitav Tööinspektsiooni kodulehelt.
5. Pärast tööõnnetuse uurimist peab tööandja andma kannatanule tööõnnetuse raporti ja saatma selle ka Tööinspektsiooni.
6. Kui jäid tööõnnetuse tagajärjel ajutiselt töövõimetuks, on sul õigus saada 100% töövõimetushüvitist alates teisest päevast.
7. Juhul, kui sa ei ole täismahus hüvitist saanud, pöördu tööandja poole.
8. Kui tööõnnetuse tagajärjel on tekkinud püsiv töövõime kaotus on töötajal õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki ettevõttes toimunud tööõnnetusi. Selleks tuleb koguda kõikide asjasse puutuvate töötajate käest seletuskirjad ja koostada lisaks pildistamisele sündmuskoha ülevaatuse protokoll. Tööandja peab uurimistulemuste alusel kavandama ja rakendama abinõusid samalaadse tööõnnetuse vältimiseks tulevikus.
Tööõnnetuse uurimiseks, selle põhjuste välja toomiseks on tööandjal aega 10 tööpäeva alates õnnetuse toimumise kuupäevast. Tööõnnetuse raport on leitav Tööinspektsiooni kodulehelt. Tööandjal on kohustus tööõnnetuse raport esitada Tööinspektsioonile kolme tööpäevapäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamisest. Ka töötaja jaoks on oluline teada, et tema töövõimetushüvitis sõltub tööõnnetuse raporti olemasolust. Nimelt on just tööõnnetuse raport aluseks 100% töövõimetushüvitise väljamaksmiseks Eesti Haigekassa poolt Eesti Vabariigi ravikindlustusseadus.

Ka töötajatele nii kannatanule kui ka õnnetuse pealtnägijatele tuleb panna südamele, et nad tööõnnetuse korral edastaksid vajaliku info koheselt tööandjale. Kindlasti tuleb kaasata tööõnnetuse uurimisse töökeskkonnavolinik või selle puudumisel usaldusisik. Kõik ettevõttes toimunud tööõnnetused tuleb tööandjal registreerida. Tööandja kohustus on uurimise lõppedes vormistada tööõnnetuse uurimise käigus kogutud ja koostatud dokumendid tööõnnetuse uurimistoimikuks.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...