28. märts 2012

Lastehaigla vabandab aga ei näe arstiabi andmises probleemi

Aga mina näen, sest pojale ei antud võimalust arsti vastuvõtule pöörduda. Nädala möödudes tuli SA Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht Lagle Suurorgilt järgmine vastus, mis pani mind mõtlema meie riigis ja linnas kehtivate olukordade üle, milles kannatajaks jääb patsient, sest tema ei pea teadma neid lepingutes sisalduvaid tingimusi ja vanusepiiranguid. Kui sotsiaaltöötajana nõustan puuetega inimesi ja nende hooldajaid, pereliikmeid, siis nüüd pean vist iseennast nõustama ja otsima abi ja lootma, et see kiri ka teised mõtlema paneb.

Lp lapsevanem pr Tiia Tiik, Tänan Teie  kirja eest.  Traumatoloogidega ja juhtkonnas on Teie kiri läbi arutatud .  Teie poeg ei jõudnudki registratuurist edasi arsti juurde ja seetõttu arstlikku viga ei esinenud. Küll aga toob Teie kiri esile  mõned ebakõlad seoses laste vanuse määramisega  ÜRO Laste õiguste konventsiooni ja  Eesti Haigekassa määratluses.Kui pediaatrilise teenistuses lapseks loetakse isikut vanuses 0-18aastat, siis  haigekassa võtab kohustuse üle tasuda lastekirurgia erialade  statsionaarse ravi eest alla 16 a vanustele lastele. Põhjenduseks  tuuakse  > 16av noorukite kehalised iseärasused , osaliselt ka haiguste eripärad , milliste raviks on sageli vajalik täiskasvanute kirurgide ning teiste erialaspetsialistide   oskusi ja teadmisi. Ambulatoorse ravis sellist piirangut ei ole, kuid   registratuur järgis   alla 16 aastase piirangut. Teade registratuuri oli üles pandud endise kirurgiakliiniku juhataja poolt (kes hetkel ei tööta) . Edaspidiste sarnaste juhtumite vältimiseks  on ette valmistatud   lastehaigla juhatuse esimehe määrus  kohustusega   kirurgilistel erialadel kõik noorukeid kuni 18a  teenindada ja  vajaduse tekkimisel  nooruk edasi suunata täiskasvanute  ravivõrku. Vabandan Teie  ja poja ees selle juhtumise pärast.  

Haigekassa kodulehelt leian vastuse, et  - kõigile alla 19-aastastele on ravikindlustus garanteeritud sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte. Haigekassas kindlustatud inimesele osutatud raviteenuste eest tasub haigekassa raviasutusele Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna alusel vastavalt haigekassa ja raviasutuse vahel sõlmitud lepingule. Teenus peab seega olema kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ja olema meditsiiniliselt näidustatud. Harju eriarstiabi lepingupartnerid I kv - 3 123 132 eurot ja 39 710 ravijuhtu. II-IV kv 2012 -  Tallinna Lastehaigla SA  8 443 262 eurot ja 115 243 ravijuhtu. Rahastus on aga abi garanteeritud ei olnud siis, kui meil seda vaja oli. Vabandused on head aga sel korral need ei aitanud meid. Kokkuvõtteks pean jõudma järeldusele, et seda infot lastehaiglas laste vanuse kohta mul ei õnnestunud ei haigekassa ega SA Tallinna Lastehaigla kodulehelt leida. Pean lootma, et minu lapsed on jätkuvalt terved ja kui poeg oleks mulle esmaspäeval helistanud, siis oleksin temaga kaasa läinud. Eks inimene õpib kogu elu ja poja käsi praneb. Tegelikkuses ei näe keegi ette traumasid või haigestumisi, kuid loodan, et lastehaigla oma vigadest õpib ning vajalikud muudatused sisse viib nii töötajate kui kodulehe ja suhtlemise tasandil.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...