23. september 2013

Minu 1. lubadus - halduskogudest.

Luban, et seisan selle eest, et laiendada linnaosade halduskogude pädevust, anda neile linnaosa eelarve ja linnaosavanema kinnitamise funktsiooni ning otsustusõigus määrava tähtsusega detailplaneeringute läbivaatamisel ja rendilepingute sõlmimisel. Sel korral kandideerin numbrina 1403 oma elukohas, Haabersti linnaosas, kus elan 2012.aasta algusest.

Olen Mustamäe Halduskogu liikmena osalenud aastatel 2009 - 2013 praktiliselt kõikidel halduskogu koosolekutel. Uskuge, et koostöö on võimalik ja mitmedki planeeringud on lükatud tagasi või saadetud kooskõlastamisele, parandamisele. Oleme kinnitanud peale tutvumist ja ära kuulamist koolide ja lasteaedade arengukavasid, korrakaitsest ja heakorrast linnast. Samuti teede ja tänavate remondist, lumekoristusest, linnaosa vanema tutvustamine, koolide ja lasteaedade hoolekogu liikmete otsustamine jne. On olnud huvitav ja töiselt vastutusrikas aeg, mis toonud minule kaasa kogemusi ja teadmisi. Halduskogudes on moodustatud mitmeid erinevaid komisjone erinevate valdkondade kaupa,  millega saab tutvuda siit ja siit.

SDE valimisprogrammis on välja toodud, et linnajuhtimine peab olema kaasav ja linna eelarve koostamine peab teenima tõhusalt linlaste huve. Eelarve kujundamine, raha kasutamine ja linnaruumi planeerimine peab olema aus ja läbipaistev. Me sulgeme linna rahakoti ja linna meedia erakondlikule propagandale ja kitsaste huvigruppide teenimisele.Loome igale kodanikule ja vabaühendusele võimaluse linnaelus reaalselt kaasa rääkida. Koostame sidusad arengukavad ning üld- ja detailplaneeringud ühistöös linlastega. Detsentraliseerime linna juhtimise. Viime igapäevase juhtimise linnaosavalitsuste ja halduskogude tasemele, jättes linnavalitsuse hooleks strateegilise juhtimise. Muudame linnaosavalitsused kohaliku elu otsustuskeskusteks, kust linlane leiab oma muredele kõige kiirema ja parema lahenduse. Loome halduskogudele võimalused otsustada demokraatlikul teel linnaosa eelarve ja teiste oluliste küsimuste üle. Muudame linnaettevõtete ja sihtasutuste toimimise tõhusamaks, kaasates nende juhtimisse avalike konkursside teel asjatundlikke inimesi olenemata nende maailmavaatest. Kujundame Tallinna tulevikku koostöös riigi ja lähivaldadega. Tallinn peab konkureerima pigem teiste Põhjamaade pealinnadega, mitte oma riigiga.
 
1. pilt: www.tallinn.ee lehelt.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...