30. september 2013

Minu 7.lubadus - linnaplaneerimine linnakodanike abiga ja kõigi jaoks.

Meil on lapsed, noored, täisealised, keskealised, pensioniealised... Iga inimene on tähtis koos oma vajadustega ja oma erivajadustega. Laste jaosk on tähtsad lasteaiakohad, huvitegevus, kooliharidus, ligipääs kooli ja mänguväljakute olemasolu ning kindlasti turvalisus nii tööle, kooli või arstile minekuks kui ka sportimisel, vaba aja veetmisel, metsas või mere ääres jalutamisel ja rattaga  sõitmisel. 

Valimisprogrammist: Tallinn on oma kodanike linn, kus otsused sünnivad kõigi osalusel. Tallinlase võimalused linnaelu küsimustes kaasa rääkida ei piirdu vaid ühe korraga nelja aasta jooksul, vaid tänu eelistatult kaasavale eelarve koostamisele on tal võimalus otsustada iga päev. Tallinlase hääl ei tohi jääda kuulmata, kui ta tahab märku anda mõnest probleemist linnaruumis, öelda kogukonna esindajana sõna sekka linna juhtimisel või teha oma valik linna planeerimisel. Tallinna linnaosavalitsused on kohalikud asumitekeskused, kust kodanikul on võimalik leida lahendusi oma olme- ja sotsiaalmuredele. Linnavalitsus on linna elaniku jaoks ning tema prioriteediks on linna kodaniku või külalise mure kiire ja omakasupüüdmatu lahendamine.  Linnaruum peab olema ligipääsetav ja avatud inimestele ja arvestama erinevate huvigruppidega, nende võimaluste ja vajadustega.

Luban, et oma töös tegelen sellega, et arvestame linnaplaneerimisel lastega perede ning eakate ja puudega inimestega, nende piiratud liikumisvõime ja erivajadustega igal aastaaajal. 


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...