19. jaanuar 2012

Detsembrikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis

12.detsembril toimus Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kus oli teemaks "Ülevaade puuetega lastest ja nende probleemidest Mustamäel." Esimees Mark Levin oli kutsunud meiega kohtuma  sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialisti Maire Adambergi. Teada on, et igal aastal tuleb selliseid lapsi juurde ja saime teada, et neid on linnaosas 230, kuid mõnedel on puue lõppenud, hooldajaid on 19 ja neile lisaks on alla 3aastaste lastega emad. Riigi poolt kuni 371 eurot rahastatavat lapsehoiuteenust on kasutanud 15 last. Tallinna linna intervallhoiuteenust on kasutanud 8 klienti, sh 12 raske puudega last ja 6 sügava puudega last. Abisaajaid informeeritakse Mustamäe linnaosa ajalehe kaudu. Küsisin, et kas kõikidele lastele koostatakse rehabilitatsiooniplaanid ja seal on tegevuskava, milles on kirjas KOV sotsiaaltöötajate kontaktid ja soovitatud teenused. Marika Lillemäe vastas, et seal on kirjas KOV teenused ja psühholoogiline nõustamine. Maire selgitas, et lisaks on taastusravi, rehabilitatsiooniteenused ja riigi poolt rahastatavad teenused. On olnud juhus, et kui laps hakkas saama reh.teenust, siis olid asutusel rahad aasta lõpus otsas. Suunati lapsevanem läbi KOVi rahastuse teenusele. Seda kasutatakse ka treeninguteks jne. Sel juhul küsin Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist Reet Räägult üle. Uuel aastal pidi kord muutuma. Praegu tuuakse meile arveid, kus logopeediteenuse tund on kõrge. Lapsevanemad toovad arveid perenõustamise teenuste 3 tunni kohta, et KOV tasuks rehabilitatsiooniteenuste eest, kuid need on riiklikud teenused rehabilitatsiooniplaani alusel. Marika Lillemäe rääkis, et Sotsiaalkindlustusamet määrab teenustele ja plaanide koostamisele ja samuti kontrollib rehabilitatsiooniplaanide täitmist Pensioniamet. Küsisin, et kuidas saavad puudega laste vanemad hoolduskoormusega hakkama ja kas Mustamäelt on lapsi antud lastekodudesse?
Maire vastas, et Mustamäelt lapsi lastekodudesse antud ei ole. Mark küsis kui palju nendest kasutavad ratastooli aga Maire ei osanud sellele kohe vastata. Mark tundis huvi, et kuidas on abivahendikaardi alusel abivahendite soodustusega ostmine ja Marika vastas, et abivahendifirmad said raha juurde. Mark esitas täpsustava küsimuse,  et kas saab öelda, et kui lapsel on vaja abivahendeid, siis nad ka saavad? Vastus oli jaatav. Tunti huvi ka lapsevanemate rahuloluga perearstide üle ka selgus, et sotsiaalosakonna poole ei ole kaebusi esitatud laste kohta aga pigem on probleeme esinenud eakatel. Kodus käiakse hooldaja määramise korral ja puuetega lapsed on lastehaigla patsiendid.

Jõudsime järeldusele, et olukord on kontrolli all ja need, kes pöörduvad, need ka abi saavad. Üks kord on kompenseeritud korterikohandamist lastega peredele ja praegu on 1 laps järjekorras. Tundisn huvi kas puudega laste vanemad on teie poole pöördunud kooli valiku küsimustega? Kas koduõppel on laste järelvalve tagatud ja kas koduõpe on alati põhjendatud? Praegu on need lapsed sotsiaalselt tõrjutud suures osas, kes on kodus. Marika Lillemäe vastas, et kui laps saab 3-aastaseks, siis vormistab lapsevanem ennast sügava või raske puudega lapse hooldajaks ja probleeme pole olnud. Transporditeenust saavad need, kes soovivad ja kelle vajadus on põhjendatud. Mustamäe sotsiaalmajas ei ole ühtegi puudega laste peret. Tugiisiku teenust saab taotleda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu ja läbi riikliku lapsehoiu teenuse rahastamise. Tegevusjuhendajad on Tugiliisus. Probleemiks on see, et vanemad ei armasta panna oma lapsi intervallhoidu. Sotsiaaltöötajad peavad selgitama ja soovitama. Samas on peresid, kes on teenust kasutanud, tulevad uuesti  ja suure plussina kasutavad seda 30 päeva võimalust kalendriaastas. Raskematel juhtudel on lahendust pakutud lisapäevade kasutamisega. Puudega laste vanemad ei ole taotlenud tugiisikut lasteaeda. Lõpetuseks olime seisukohal, et Mustamäe Sotsiaalosakond teeb head tööd.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...