14. oktoober 2013

Septembrikuu sotsiaalkomisjonis17.septembril 2013 toimus Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnas halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek, millest võtsid osa Mark Lein, Tiia Tiik, Maarika Lillemäe ja Alar Sepp. Kohale ei olnud tulnud Matti Tarum, Maret Maripuu, Margarita Tsernogorova ja Eva Gustavson, Anna Krais.Päevakorras oli eelarvega seonduvad probleemid tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis. Mark Levin juhatajana andis jutujärje üle sotsiaalhoolekande osakonna juhatajale Maarika Lillemäele ja palus anda ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest Mustamäe linnaosas. Mina panin jutu kirja nagu olen seda teinud viimase 4 aasta jooksul. Kuulsime, et  sotsiaaltoetusteks on meile eraldatud 57,3 tuhat eurot, mis on võrdne 2012 II poolaastaga, seega on aasta stabiilne olnud. Raha on usinasti kasutatud ja IV kvartali jääk on 16 tuhat eurot. Kõik on makstud toetusteks ja nõudlus kasvab. 2014 aasta eelnõus on vähenemine 52 tuhandele. 27.09.2013 on sotsiaalosakondade juhatajad kutsutud Roosikrantsi tänavale 2014 aasta eelarve arutelule. 


Mark Levin teatas, et Tallinna II lisaeelarvest toetusteks raha juurde ei tule, III eelarve lugemine on 3.10.2013. Maarika Lillemäe selgitas, et meie linnaosal on diakooniahaiglaga leping 4422 euro ulatuses, et omastehooldajatele puhkust anda või hooldada, kui hooldajad ei saa hooldada. Ala Sepp tundis huvi kuidas taotlused laekuvad ja saime teada, et suvisel ajal on rohkem taotluseid, esialgselt tegelesime omasteta lahkunute matuste korraldamisega, siis kui keegi ei võta matustekorraldamise kulu enda peale. Pärast Tallinna Sotsiala- ja Tervishoiuameti kaudu kompenseerib riik need kulutused tagasi. 1.07.2013 rakendus vajaduspõhise peretoetuste maksmine. Meil on praegu 3 kuud väga palju raha järgi, sest taotlusi on esitatud 77, toetussumma on 9,59 eurot kuus. Alar Sepp küsis, et kas on põhjendatud või on vajadus väiksem ja juhataja vastas, et eelarvet veel ei tea aga 2012 kasutasime toetuste summa ära ja järgmise aasta kohta on läbirääkimised alles ees. 


Mark Levin selgitas, et on tehtud otsus renoveerida Mustamäe polikliinik kaasaegseks perearstikeskuseks. Maksumus on 220 miljonit eurot. Käsil on kiirabi töö ümberkorraldamine ja saime teada Mark Levinilt, et kuna kiirabi kuulub riigile, siis on riigiasutus. Alates 1.11.2013 ei eksisteeri Haabersti Hooldusravikliinikus eakate ja dementsete päevahoidu. Tuleb kiirabi tugijaam nendesse ruumidesse, Tallinnas on süsteem hr Adlase käes. Mina tundsin muret, et kuhu paigutatakse dementsete päevahoid ja kui palju on kasutajaid? Mark Levin teatas, et paigutatakse ümber linna teistele pindadele. On 13 voodit hooldusteenuse kasutamiseks. Teenus on 30 eurot ööpäevas, 1 patsient on, kelle eest maksab TSTA üldhooldekoduteenuse eest.


Veel soovisin teada, et kuidas on lood korterikohandamisega, sest linna 2. lisaeelarves on vähendamine. Maarika Lillemäe rääkis, et Mustamäel on kasutanud korterikohandamise toetust ja kvartalirahad 2 trepitõstuki paigaldamiseks, ühele kliendile vaja veel teha, tööd on kallid. Alar Sepp rääkis, et aktuaalse kaamera uudistes räägiti, et hoolekandele antakse raha juurde. Kulutuste mahud kasvavad ja rahastamine suureneb, sest aktiivravi voodite arvu on vähendatud ja ümber korraldatud hooldusravi teenus. Ta küsis, et kas haiglad ei võiks võtta Euroopa Liidu kodanikke hooldusravile? Mart Levin teatas, et see süsteem töötab aga probleem on selline, et meie tingimused ja hooldajate arv ei vasta nende soovidele. Järgmine koosolek on oktoobris ja siis saab meie halduskogu liikmete ja komisjonide tööperiood otsa. Tulevad valimised ja peale seda selgub, kes komisjonides töötama hakkavad. Minu jaoks on Mustamäe halduskogu sotsiaalkomisjon olnud hästi töömahukas, regulaarne ja kogemusi andev.Rõõmustan väikeste edusammude üle ja valutan südant inimeste üle, kellel toimetulek ja võrdsed võimalused on raskelt kättesaadavad. Aga parim on see, et Mustamäe polikliinik on selle nelja aasta jooksul saanud nii korraliku parkimisplatsi, majja lifti ja peagi on algamas maja renoveerimistööd kaasaegseks perearstikeskuseks. Selle üle olen rõõmus. Samuti sotsiaaltöötajate pühendumise, inimeste probleemide lahendamise ja abistamise üle. Tore, et on nii palju sotsiaaltöötajaid, koduhooldustöötajaid, meditsiiniõdesid ja tegevusjuhendajaid, kes inimestele abi annavad ja nende elu paremaks ja inimväärsemaks muuta aitavad. Teiega koos on tore ja meeldiv, sest selle aja jooksul sai magistriõppesse sisse astutud, Mustamäe linnaosas praktika sooritatud ja suvel 2013 ka Tallinna Ülikoolis sotsiaateadustes magistri kraad kaitstud.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...