3. oktoober 2013

Ligipääsetavus on paranenud Tallinnas

Olen ligipääsetavusega tegelenud aastaid ja sellega paranemise märke näevad ja tunnevad need, kes linnas liiguvad, internetti kasutavad ja ligipääsetavuse parandamisega on tegelenud paljud mittetulundusühingud, linnavalitsus ja inimesed, kelle jaoks see teema on tähtis ja oluline inimeste elu paremaks muutumine ning teenuste kättesaadavus ja liikumispuudega inimestele oluline ligipääsetavuse teema on oluliselt laiem, sest madalaid äärekivisid, kaldteid, lifte ja valgustust vajavad lisaks puuetega inimestele ka lastega peredele, eakatele,  noortele, tööealistele, turistidele ja külalistele. Nüüd on linnavalitsus koostanud auditi, mida näeb siit.

Auditist selgub, et:
„Juurdepääsetavus” tähendab, et puuetega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele, kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel.
 
Sellest räägib ka 2.oktoobri 2013 raepressi uudis:

Tallinn parandab ligipääsetavust linnas 

Aprillis algatas Tallinna Linnavalitsus Tallinna linna ligipääsetavuse auditi, mille koordineerijaks määrati Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Audit andis ülevaate seni tehtust  ja teeb  ettepanekuid ligipääsetavuse parandamiseks. Ligipääsetavus tähendab, et kõik inimesed, sh puudega,  pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele, kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi võrdsetel alustel. Seni tehtust on olulisim ülekäiguradade valgustamine, koolide ja lasteaedade kohandamine ratastooliga ligipääsetavaks, ristmikel äärekivide madaldamine, Tallinna kodulehel teenuste taotlemise võimaluse loomine  ja palju muud. Auditis tõdetakse, et kõik linna ametid ja linnaosade valitsused on tegutsenud ligipääsetavuse parandamise nimel oma võimaluste ja vahendite piires. 


„Kui ligipääsetavuses on seni olnud olulisemad liikumispuuetega inimeste probleemid, siis edaspidi lahenduvad ka teiste gruppide, sealhulgas näiteks lastevankriga liikuvate emade kitsaskohad linnas,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.  „Seni on olnud puudu ühtsel lähenemisviisil põhinevast koordineeritud tegevusest, aga uudne lähenemine lahendab ligipääsetavuse probleemid süsteemselt ning ma loodan, et tegutsemisel Rohelise Pealinna tiitli saamise nimel võiksime olla eeskujuks mõnelegi teisele Euroopa pealinnale.“ Auditi läbiviijate  ettepaneku kohaselt luuakse Tallinna invakomisjoni juurde töörühm. Tallinna invakomisjonis on esindatud puudega inimeste organisatsioonid ja linna ametkonnad, mis tagab tegevuskava väljatöötamise efektiivse koordineerimise.  

Töörühma ülesanne on koostada aastateks 2015–2020 ligipääsetavuse tegevuskava ja finantsplaan ning seostada see linna arengukavaga. Sotsiaal- ja tervishoiuamet tagab töörühma tehnilise töö. Kord aastas tehakse kava täitmisest ülevaade linnavalitsusele. Auditi lõpparuanne, kus detailsemalt kirjas, mida tehtud ja millised on linna ametite lähiaja plaanid on kõikidele huvilistele kättesaadav Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koduleheküljel.

 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...