1. november 2010

Uurin invatakso kasutajate rahulolu

Invatakso kooridnaatorina korraldan 9. korda küsitlust eesmärgiga välja selgitada klientide rahuolu invatakso teenuse kasutamisel ja koordineerimisel. Onju nii, et teenuse osutaja vastutab teenuse kvaliteedi eest ja kõige parem on saada tagasisidet teenusekasutajatelt. Selleks koostasin juhuvalimi, kuhu kuuluvad 10% taksokasutajatest ning saatsin 91 kliendile kirjad koos vastusümbrikuga koju. Ankeet koosneb 11 küsimusest, millest avatud küsimusi on 3 ja küsitlusele vastamine on vabatahtlik. Vastajal on võimalik soovi korral äita ankeeti arvutis ja selleks on vaja saata mulle e-mail. Täidetud ankeete ootan tagasi 15. novembrini postiga Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn 10615 või e-mailile tiia@tallinnakoda.ee. Siis teen kokkuvõtte ja avalikustan tulemused meie kodulehel: www.tallinnakoda.ee alates 15.12.2010 ja edastan tellijale - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Tore on see, et kui kirjad said posti 27. oktoobril, siis 1. novembri seisuga on tagastatud juba 11 ankeeti. Sellised uuringud on vajalikud ja seda peaksid läbiviima kõik Tallinna sotsiaalteenuste osutajad ning tulemused avalikustama, sest teenuseid rahastab linnavalitsus. Sotsiaalteenuste osutajatega saab tutvuda Tallina linna kodulehelt teenused puuetega inimestele > sotsiaalhoolekanne > puuetega inimesed.

Invataksoteenust osutab Tulika Takso magnetkaardi alusel ja ratastoolibussiteenust Termaki Autopargi AS magnetkaardi alusel ja klient tasub igast sõidust omaosaluse. Tellimine Tulika Takso telefonil 6 12 00 30. Ratastoolibussi klientidel vajalik ettetellimine (12 tundi). Kuulmispuudega inimesed saavad tellida ka SMS-iga 533 45 859 ning e-mailiga info@tulika.ee, faks: 612 0013. Riiklikel pühadel, erijuhtudel telefon: 612 0007. Võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...