3. november 2010

Mustamäe Halduskogu koosolek 16 11 10

Mustamäe Linnaosa Halduskogu koosolek toimus 16.novembril Mustamäe Linnaosa Valitsuses. Koosoleku päevakord oli järgmine:

Punkt 1. oli Laki tn 29 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine. Ettekandjaks maanõunik Aldo Aadamsoo. Lisa informatsioon oli järgmine: Mustamäe Linnaosa Halduskogu palus infot, A.H.Tammsaare tee laienduse osas (millal on planeeritud rajada). Halduskogu vajab seda infot seisukohta võtmiseks detailplaneeringu algatamise eskiisi kooskõlastuse juures (Laki tn 29 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine). Vastuse saime Denis Boroditsilt: Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määrusega nr 40 kinnitatud „Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014“ ei näe ette A.H. Tammsaare tee laienduse ehitust. A.H. Tammsaare tee laienduse ehitust ei ole lähema 10 aasta perspektiivis planeeritud, kuna eelnevalt on linnal vajalik rekonstrueerida mitmed liiklussõlmed s.h. Ülemiste, Russalka, Haabersti. Halduskogu otsustas nõustuda Laki tn 29 kinnistule autopesula ehitamisega Alexela tankla territooriumile.

Siis järgnesid Tallinna Tehnikagümnaasiumi, Tallinna Lehola Lasteaia ja Tallinna Liivaku Lasteaia arengukava kooskõlastamised halduskogu poolt.

Kommentaare ei ole:

Vana kassi lood 4: kass läks kaduma

 Meie 14aastasel Kiisumiisul on hea elu. Süüa antakse, paid saab kätte mitu korda päevas ja elu kulgeb edasi. Vahepeal torgitakse kõrva aga...