10. detsember 2012

Kutse täisealiste eestkoste juhendmaterjali tutvustusele 12.12.12


Kolmapäeval, 12. detsembril kell 9 -12 tutvustatakse Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) täisealiste eestkoste juhendmaterjali, mille koostamisel osalesid linnaosades eestkostega tegelevad spetsialistid, mitmed selle temaatikaga tegelevad institutsioonid ning sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistid. Programmis on eestkoste projekti sünnilugu, millest räägib Sotsiaal- ja tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna peaspetsialist Aire Johanson, Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste peaspetsialist Helina Haljasmets tutvustab eestkostemenetluse tähtsamaid etappe  ja sotsiaal- ja tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna juhataja Raivo Allev arutleb eestkoste projekti tulemuse üle. 

Juhendmaterjal on välja töötatud Rahandusministri 15.12.2010. a määruse nr 68 „Prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ raames. Kõik, kes tegelevad täisealiste eestkoste küsimustega või kellele nimetatud valdkond huvi pakub, on juhendi tutvustamisele oodatud. Huvilistel registreeruda  e-mailile aire.johanson@tallinnlv.ee <mailto:aire.johanson@tallinnlv.ee> Täna, 10. detsember on viimane registreerumispäev.


Kommentaare ei ole:

Meie reisiblogi - autoreis Sitsiiliasse 10

  10 .päev, 28. juuni 2021 Esmaspäev on meie automatka 10. päev. Selle kuumusega mina ära ei harju. hommikul ootasiime toas hommi kusööki, s...