24. november 2009

Ratastoolis noored, bussijuhid ja reisisaatjad arutasid täna liikumispiiranguga sõitjate muresid ühistranspordis 24.11.2009

Täna, teisipäeval, 24. novembril 2009 toimus Tallinna Autobussikoondise, aktiivsete ratastooli kasutatavate noorte ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja korraldusel demonstratsioon-õppus bussijuhtidele ja reisisaatjatele, mille käigus arutati liikumispiiranguga sõitjate, ratastoolis liikuvate inimeste ja pimedate sagedasemaid probleeme ühistranspordi kasutamisel.

Ürituse eesmärgiks oli pöörata tähelepanu eelkõige nendele aspektidele ühistranspordis, millega ühissõidukijuht või ka tavaline inimene tänavalt ei oska sageli arvestada.

Ratastoolis liikuvad aktiivsed noored ja Puuetega Inimeste Koja esindajad demonstreerisid bussijuhtidele ja reisisaatjatele praktiliselt, kuidas tuleks ratastoolis klienti bussi ja bussist välja aidata ja kommenteerisid, milliseid vigu seejuures teadmatusest kõige sagedamini tehakse; millised probleemid on bussi kaldtee kasutamisel ja hoopis ilma kaldteeta bussi sisenemisel; kuidas oleks kõige õigem teenindada ja aidata kuulmispuudega sõitjaid ja pimedaid; kui oluline on ooteplatvormide ehitamine koos kaldpindadega, mis võimaldavad ratastooliga peatusse sõita; kui oluline on bussi õigel kaugusel peatumine jms. Juhiti tähepanu ka selllele, kuidas teenindada karkude, rulaatorite, käimiskeppide jms abivahendite kasutajaid, et abi andmise asemel teadmatusest hoopis arusaamatust ei tekiks.

Näitliku õppuse käigus lasti ka bussijuhtidel ratastooli istuda ja ise järgi proovida, kuidas ooteplatvormilt ratastooliga bussi sisenetakse ja väljutakse, ratastoolis sõitjat abistatakse, pimeda juhtkoeraga liigutakse jms. Prooviti bussi tõsta ka elektrilist ratastooli, mille kaal on ligi 100 kg pluss sõitja.

Täname kõiki, kes aitasid tänase näitliku õppuse kordaminekule kaasa. Tegemist on esimese etapiga Tallinna Autobussikoondise, ratastoolis liikuvate noorte ja Tallinan Puuetega Inimeste Koja ühisprojektist, mille raames valmib ka õppevideo, mida hakatakse kasutama edasises TAKi bussijuhtide väljaõppe- ja ametikoolituse protsessis.

MIKS TALLINNA AUTOBUSSIKOONDI SELLISE ÜRITUSE KORRALDAS?

Linnatransport on linnaelu selgroog ja iga päev kasutab ühistransporti suur hulk inimesi. TAKi bussidega tehakse päevas 150-170 tuhat sõitu. Linnad on elukohaks suurele enamusele elanikkonnast - üle poole Euroopa Liidu kodanikest elab linnades ning seal töötab üle 75% elanikest.

Kodanikud eeldavad õigustatult, et avalike transporditeenustega tullakse vastu nende vajadustele kvaliteedi, tõhususe ja ligipääsetavuse osas. Ühiskond ootab arukamaid liikumislahendusi. Seetõttu peame üheskoos leidma vastuse küsimusele, kuidas liikuda hõlpsasti ligipääsetava linnatranspordi suunas, kuidas korraldada paremini liikumiskeskkonda linnas ja võtta arvesse kõigi kodanike, kõikide elanike kategooriate liikumisvajadusi.


Tallinna Autobussikoondis
sirje.roht@tak.ee

FOTOD
http://www.tak.ee/index.php?article_id=503&page=254&action=article&

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...