19. jaanuar 2010

Ülevaade tööturumeetmetest 2010.

Tallinna Puuetega Inimeste Kojale tuliTöötukassalt selline kiri, mille panen siiagi. Äkki on huvilisi.

Lugupeetud ettevõtja

Saadame teile ülevaate tööturumeetmetest, mille on välja töötanud Sotsiaalministeerium, et toetada tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel. Neid meetmeid osutab tööandjale Eesti Töötukassa (www.tootukassa.ee)
1. Palgatoetust makstakse2010. a tööandjale, kes võtab tööle vähemalt 6 kuud (16–24-aastane 3 kuud) töötukassas arvel olnud töötu. Toetuse suurus on 50% töötaja palgast (maksimaalne töötasu alammäär). Tähtajatu töösuhte puhul makstakse palgatoetust 6 kuud ja tähtajalise (vähemalt 6 kuulise) töösuhte puhul poole töösuhte kestuse vältel.
2. Tööpraktika käigus on tööandjal võimalus välja õpetada sobiv töötaja ja töötul võimalus saada praktiline töökogemus. Praktika kestus on kuni 4 kuud. Tööandjale makstakse juhendamistasu ning töötule stipendiumi ja sõidutoetust.
3. Puude või pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamiseks abistab töötukassa puudega inimest töövestlusel, võimaldab töötada koos tugiisikuga, annab töötamiseks abivahendi ning hüvitab tööruumi või töövahendi kohanduse.
4. Reageerimine suurematele ja/või olulise mõjuga koondamistele hõlmab järgmist:
· koondatavate teavitamine (tööõigus, tööturuteenused, koolitusvõimalused, hüvitised ja toetused jms), töövahendus ja muu uue tööl leidmiseks vajalik abi;
· tööandja nõustamine koondamise läbiviimisel ja tagajärgede leevendamisel.
5. Tööandjale vajaliku tööjõu vahendamiseks osutab töötukassa töötajate värbamist toetavaid teenuseid (sh eelvalik, tööandjate ja tööotsijate kohtumiste korraldamine jms). Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (www.eas.ee) aidatakse alustavatel ja laienevatel ettevõtjatel leida sobivat tööjõu ning vajadusel viiakse läbi koolitus.
Juhul kui kirja ei kuvata korrektselt vaadake siit: www.rik.ee/e-mail/est

Labour market services for employers www.rik.ee/e-mail/eng
Услуги рынка труда для работодателей www.rik.ee/e-mail/rus

Kommentaare ei ole:

Automatk Tallinnast Hispaaniasse ja Portugali 7

  7. päev - 16.juuni 2023 Ärkame, sööme saia ja joome kohvi ja alustame sõitu. Käime hommikul jaultamas mere ääres Lõuna ajaks otsime ühe il...