3. aprill 2011

Märtsikuu Mustamäe Halduskogu sotsiaalkomisjonis

Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimus 22.03.2011 ja sel korral tutvusime Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, mis asub aadressil Kännu 67. Selgus, et meditsiinikool on juba 70 aastat tegutsenud, alustades õdede koolina ja laienes õppetöö velskritele ja nüüd on ühendatud õppeasutus, kus õpetatakse või õpetati farmatseute, hambatehnikuid, terviseedendajaid, tegevusterapeute, terviseõdesid, optometriste, ämmaemandaid, hooldustöötajaid. Loodud on vilistlaskogu, sest meil on vilistlasi 15 tuhat.

Koolis õpib praegu 1600 õpilast ja viimastel aegadel on olnud tihe konkurss, sest paljud soovivad tulla meile õppima. Õppetöö toimub eesti keeles, õpib ka puudega õpilasi, kuid koolimajas puudub lift. Igal aastal on renoveeritud, viimati ehitasime ümber parkla ja nii on õpilastel võimalus parkida koolimaja hoovi ja õpilased elavad Nõmme tee õpilaskodus. Meil on plaanis ehitada spordisaal ümber 2 tasandiliseks, kuhu ruumid raamatukogule, mis praegu asub 4. korrusel, ja laboratooriumile, õppetoolidele. Koolis on ka söökla, tegevusteraapia ruumid 0-korrusel. Mina teades, et vanadesse majadesse on võimalik lifti ehitada soovitasin vaadata renoveeritud koole Tallinnas, kus liftisaht on ehitatud väljapoole hoonet (nt Lilleküla Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool), sest ligipääs peab olema tagatud ka puuetega õppijatele. Saime kuulda, et eesti õpilased soovivad vene keelt õppida, sest see on tööks vajalik ja vene noored tahavad paremini osata eesti keelt, sest see on suhtlemiseks vajalik. Meil on ka vahetusüliõpilased praegu Portugalist. Vahetusüliõpilased on siin keskmiselt 3-6 kuud. Meie anname arvamuse ja nende õppejõud panevad hinde, samuti toimub see meie vahetusõpilastega. Iga aasta maikuu 2. või 3. Nädalal on meil rahvusvaheline inglise keele nädal.

Mark Levin ääkis, et on ka ise selle kooli lõpetanud velskrina ja siin õppejõuna töötanud 20 aastat kuni 1993.aastani. Meie hooldusravi kliinikus käivad nad praktikal ja saavad eesti keeles suhtlemisega hakkama. Riigi tellimusel võtetakse vastu õppima ja lisaks mõned õppijad (5-10), kui on rahaliselt võimalik, sest II poolaastal on keegi välja kukkunud. Nominaalajaga lõpetab kooli 75 – 80%. Meil on päevaõpe ja need, kes töötavad peavad plaani tegema, et teadmised omandada.Peale kooli lõpetamist on võimalik minna edasi õppima kasTartu Ülikooli õendusosakonda või Tallinna Ülikooli kasvatusteadustesse, tegevusteraapiat, füsioteraapiat, farmaatsiat, proviisoriks, optomeetriat. Mina õpetan patoloogiat, füsioloogiat, juhendan uurimustöid. Meil on kohustus tegeleda uurimustöödega sest oleme rakenduslik kõrgkool, kuid järjest enam valivad tudengid kutseeksami uurimustöö asemel. Järeldame sellest, et elu on huvitav, kiiresti ja hästi edasi arenenud. Järgnes ringkäik õppehoones, kus Alar Sepp tutvustas osakondi ja maja. Selgus, et lõpetajad leiavad tööd ja on hinnatud töötajad.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...