30. oktoober 2009

Võimalik uus linnavalitsus

Täna siis selgub uus võimuvahetus Tallinnas. Samas ka suures osas vana. Eesti Päevalehe artikkel pakub v'lja selised valikud. Eks n'is, sest õhtu on hommikust targem.

Tõenäoliselt lepivad täna kella 16st nii valitsemisleppe teksti kui ka poliitiliste ametikohtade üle aru pidama hakkavad sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased kokku selles, et sotsid saavad endale volikogu esimehe koha, ühe abilinnapea koha ning ühe linnaosavanema koha. Mõlemad erakonnad on seni varjanud kiivalt oma soove ametikohtade jaotumise ning võimalike kandidaatide osas, kuid poliitkuluaarides peetakse üsna kindlaks, et volikogu esimehe koht läheb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhile Jüri Pihlile, abilinnapeaks tõuseb Andres Anvelt ning linnaosavanema koha saab Katrin Saks.

Võimalik uus linnavalitsus

Linnapea Edgar Savisaar
Valdkonnad: üldjuhtimine, korrakaitse, linna arengu strateegiline planeerimine, linna eelarve, suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning linnavolikogu ja linnaosadega, linna esindamine vabariigis ja välismaal, koostöö Eesti ülikoolidega.
Struktuuriüksused: Linnakantselei, Linnaarhiiv, Perekonnaseisuamet, linnaosade valitsused.

Abilinnapea Taavi Aas
Valdkonnad: linnaplaneerimine ja arhitektuur, ehitusjärelevalve, linnavolikogu poolt vastu võetud eeskirjade täitmise järelevalve.
Struktuuriüksused: Linnaplaneerimise Amet, Munitsipaalpolitsei Amet.

Abilinnapea Deniss Boroditš
Valdkonnad: kommunaalmajandus, infrastruktuuride rajamine, teedeehitus, -remont ja -hooldus, vee- ja küttemajandus, side, keskkonnakaitse, haljastus, jäätmekäitluse korraldamine, riigikaitse, kriisireguleerimine.
Struktuuriüksused: Keskkonnaamet, Kommunaalamet.

Abilinnapea Tiit Terik
Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, noorsooküsimused, muinsuskaitse, rahvussuhted ja ühtse integratsioonipoliitika väljatöötamine.
Struktuuriüksused: Haridusamet, Kultuuriväärtuste Amet, Spordi- ja Noorsooamet.

Abilinnapea Merike Martinson
Valdkonnad: sotsiaalhooldus ja -kindlustus, tervishoid, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus.
Struktuuriüksused: Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Abilinnapea Andres Anvelt
Valdkonnad: ettevõtlus, hinnakujundus, tarbijakaitse, pangandus, majanduspoliitika, linna osalemine äriprojektides, turism, tööhõive, ühistranspordi korraldamine, liikluskorraldus, sidustustegevus sadamate, lennuvälja ja raudteega.
Struktuuriüksused: Ettevõtlusamet, Transpordiamet.

Abilinnapea Toomas Vitsut.
Valdkonnad: linnavara, omandi- ja maareform, elamumajandus.
Struktuuriüksused: Linnavaraamet

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...