28. juuni 2009

Puuetega inimestele taksoteenus Tallinnas.

Põhja Eesti Pimedate Ühingu ajakiri Kuukiir 28. oktoober 2003

Soodushinnaga taksoteenus on transporditeenus puuetega inimestele, eesmärgiga parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks. Teenus sisaldab kliendile Tallinna linna piires ja kuni 30 kilomeetri kaugusele Tallinna linnapiirist ööpäevaringset transporditeenuse osutamist takso või ratastoolibussiga, tema sõidukisse ja sõidukist maha aitamist ning abistamist liikumisel esimeselt korruselt sõidukisse ja sõidukist esimesele korrusele. Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga. Taksoteenust puuetega inimestele osutatakse alates 19. maist 1998. aastast. Algselt väljastati kviitungeid, mille alusel sai teenust kasutada ja alates 1. novembrist 1998. võeti kasutusse magnetkaardid. Firmadest on teenust osutanud Tulika Rent, Tulika Takso, Esra, Linnatakso ja Toiran, kellel on Esraga alltööleping. Teenust finantseeritakse Tallinna linnaeelarve realt. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on sõlminud teenuse osutamiseks ja koordineerimiseks lepingud kuni 2005. aasta lõpuni. Riigihange viidi läbi kevadel, mille tulemusel tunnistati edukaks pakkujaks Esra KO. Taksoteenuse rahastamine: Periood Linna finantseerimine Kuu keskmine Kaarte Keskmiselt kasutajaid kuus Bussi kasutajaid 1998 92 751 15 459 216 216 ? 1999 520 125 43 344 746 343 32 2000 971 357 80 946 1019 387 56 2001 1 154 569 96 214 1093 393 59 2002 2 089 100 174 092 880 517 75 2003 1 990 000 159 917 608 490 79 Teenuse loomisest alates on taksoteenuse koordineerijaks olnud MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Tiia Tiik töötab Tallinna kojas projektijuhina alates 29. oktoobrist 1999 aastast. Tallinna koda töötab välja teenuse osutamise korra, väljastab magnetkaarte, edastab taksofirmale klientide nimekirjad, tegeleb klientide probleemidele lahenduste otsimisega, vajadusel kutsub kokku taksokomisjoni, kuhu kuuluvad taksoteenuse kasutajate esindajad ja linnaosa puuetega inimeste spetsialist. Samuti koostab aruandeid, teeb koostööd taksofirmade, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning linnaosade spetsialistidega. Esitab aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile. Tallinna linna eelarvelistest vahenditest tasutakse taksofirmale osutatud teenuse eest, millest on maha arvatud kliendi omaosalus. Alates 2002.aastast alates viib läbi uuringut teenusekasutajate hulgas. Uuringu tulemustega saab tutvuda Tallinna koja koduleheküljel www.tallinnakoda.ee Hetke olukord: Teenuse kasutamise võimalus on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja liitpuudega isikul, kelle alaline elukoht on registreeritud rahvastikuregistris Tallinna aadressil ning kes oma puude tõttu ei saa kasutada ühiskondlikku transporti iseseisvalt ega kõrvalabita. Alates 2001. aastast osutatakse üle 65-aastastele puudega inimestele teenust juhul, kui ta kasutab väljaspool kodu liikumisel ratastooli. Teenust osutavad Esra väiketaksod ja OÜ Toiran. Oktoobrikuu seisuga on väljastatud 1466 kaarti, teenust osutatakse 599 kliendile, sealhulgas 184-le ratastooli ja tugiraami kasutavale, 104-le pimedale ja nägemispuudega kliendile, ning 311-le liikumis-või liitpuudega kliendile. Kliendil on kohustus teatada oma andmete muudatustest (puudeaste, arstitõend, elukoht, telefon jm), mis on teenuse osutamise aluseks, samuti kaardi kaotusest või vargusest. Keelatud on anda magnetkaarti teistele kasutada, sealhulgas puudega lapse magnetkaart kehtib vaid koos lapsega. Esra takso kasutamise võimalus on 523-l kliendil ja 76-l ratastoolis kliendil on võimalus kasutada ratastoolibussi. Takso klient tasub omaosalusena ühe neljandiku arvest. Kuulimiit on 350 krooni. Teenust osutab ESRA takso. Tellimine telefonilt 6614 000 või 1300. Bussi klient tasub omaosalusena 10 krooni sõidualustamistasu ja 1.50 krooni/kilomeetrilt. Kuulimiit on 10 sõitu, kusjuures 1 sõit = 0,5 tundi. Samadel telefonidelt saab ratastoolibussi tellida, kuid vajalik on buss ette tellida (12 tundi), võimalusel täidetakse tellimus lühema aja jooksul. Tellimisel tuleb teatada, et soovitakse tellida ratastoolibussi ja magnetkaardi number, sõidu toimumise aeg, aadress, telefon ja abivajadus. Võimalusel orienteeruv tagasisõidu kellaaeg.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...