28. juuni 2009

Suvepuhkus koos puuetega lastega

Tagant järele tarkus: oli ta jah puhkus, suur ja kurnav töö oli, millele lisaks tohutu vastutus ja väsimus. Liiga vähe personali ja palju eri puudeliikidega lapsi oli raske koos toimima saada. Juhtus, et mõnel oli igav, samas kui mõni jäi väga rahule, teise tegutseja peale läks kogu aeg ja palju enenrgiat. Lõpp hea, kõik hea.

Artikkel on avadatud ajakirjas Sinuga 10. 2006

Mis võiks olla paremat puudega lapsel kui veeta suvepuhkust laagris, tundes rõõmu iseseisvalt hakkama saada, vanemate abist sõltumata. Otsides praktika võimalust, leidsin võimaluse Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu kaudu. poolt pakutav võimalusest. Ettepanek viia läbi suvelaager puuetega lastele tundus reaalselt teostatav – mõeldud, tehtud. Peale projekti esitamist Tallinna Sotsiaal- ja Tervisohiuametile ning Eesti Noorsootöö Keskusele, algasid üllatused. Esiteks oli nõue laagri korraldamisel läbida esmaabikursused, teiseks oli laagri juhataja ja kasvataja koolituste, eksamite sooritamine ning tunnistuste omamine. Suureks abiliseks osutus noortelaagri korraldaja käsiraamat, mida julgen soovitada ka teistelegi ürituste korraldajatele. Eksamid tehtud, paberid korras, alustasime laagri reklaamimist leidmaks lapsi, kuid kolmandaks kõige raskemaks probleemiks osutus laste leidmine. Uskumatu, sest Tallinna statistika andmetel on ligi tuhat puudega last. Meie sihtgrupiks olid tavakoolis õpivad liikumis- ja nägemispuudega lapsed. Üllatuseks ostus puuetega laste suvelaagrite paljusus ja vanemate vähene huvi või laagri omaosaluse surus. Oli vanemaid, kes teatasid laste tulekust, kuid hiljem loobusid teatamata põhjust, oeltatada võib rahapuudust, raske puudega lapsele isiklike abistajate puudumist, kartust meie pädevuses... Suvelaager toimus Järvamaa metsade keskel liikumispuudega inimeste ühingu ruumides. Rõõmutav oli see, et paljudele lastele oli see esmane kogemus viibida metsas, ööbida kämpingutes või talumajas, käia saunas, mitu korda päevas ujumas. Positivseks osutus puuetega laste ja tavalaste kaasamine laagrisse, sest tavakoolis õppivate puuetega laste erivajadused ja arengutase olid sedavõrd erinevad, et tuli teha valikuid ühiste tegevuste organiseerimisel. Toit maitses hea ja uni kestis kaua. Tõeliseks magnetiks oli järv, mille äärest ei saanud lapsed eemale sooja vee ja looduse tõttu. Ühiselt käidi jalutamas metasateedel, Valgehobusemäel, korjati maasikaid, lilli, milledest said kaunid pärjad või looduspildid. Õhtud möödusid kamina ääres grillides, vesteldes, lauldes ja anekdoote, unejutte lugedes. Eredad mälestused jäid Rakvere linnusest koos giidiga, proovides järgi sõjarelvi, riideid, mänguvahendeid, turnides keldrites ja müüridel, millele järgnes piknik linnuse hoovil. Samuti jääb meelde noortepäraselt kaasajastatud etendus „Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”, millest võtsid osa nii lapsed kui ka täiskasvanud ning medalite ja pildinäitus. Soovin jagada kogemusi, mis aitavad laagrite planeerimisel: • nõustada lapsevanemaid vabanemaks hirmudest oma lapse hoooldamise, järelevalve ja perest eemaloleku suhtes; • võimaldada tasuta suvelaagreid, et puuetega laste pered hinna tõttu ei loobuks laste laagrisse saatmsest; laagri planeerimisel arvesse võtta puudest tulenevaid vajadusi (invatransport laste kodudest, abistamine hügieenitoimingutel, söömisel, tegevustes) ja abistamisele kuluvat energiat ning igale lapsele individuaalse abistaja olemasolu; • personali komplekteerimisel arvestada laste endi soove, võimaldades kaasa võtta tuttavat abistajat, samuti on tänuväärne praktikantide poolne abi laste järelevalve tagamisel kindlasti ööpäevaringne valve, ravimite andmine ning mitmete kaasaegsete olme- ja pesemisvõimaluste olemasolu; • integreerida puuetega lapsi tavalastega avardamaks laste omavahelisi suhteid, toimetulekuoskusi igapäevases elus ja tulevikus. Lõpetuseks saab lugeda viiepäevane laagri korda läinuks, sest koosoldud aeg möödus kiiresti tänu laste sõbralikkusele, meeskonna sobivusele ja loovusele paindliku rütmi leidmisel tegevuste planeerimisel. Vanematele ja lastele puhkamise võimaluste leidmine parandab ka perede üldist toimetulekut ja usaldust inimeste suhtes, kes on motiveeritud tegelemisest puuetega lastega.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...