18. juuni 2009

Üks heategu päevas!

Nii lihtne see ongi. Kui mulle tegi tegevjuht Tauno Asuja pakkumise vaadata üle eelmiste aaastate Infoteatmik, siis võtsin töö rõõmuga vastu. Olen juu igapäevaselt asjaga kursis, kuid aega nappis ja peale jah sõna ütlemist alustasin nikerdamist. Enam jaolt peale tööd ja ühel nädalavahetuselgi istusin Endlas ja nikerdasin andmete kallal. Liigub juu minu kohta juttegi Tallinna linna peal, et Tiik teab kõike. Ega ei tea küll, kuid alati olen valmis arenema ja infot Interneitist või teistelt sotsiaaltöötajatelt, klientidelt otsima, küsima.

Nüüd siis peale Raepressi, televiisoris vene keelseid uudiseid kliendid helistavad ja küsivad; kust saab, kas ikka on veel ja palju maksab, mis aasta infoteatmikust jutt on. Ihhii, kes siis tänpäeval vanu asju promob? Muutuvad juu andmed, hinnad, maksud ja teenustepakkujad kiiremini kui infomaterjalid trükist tulevad. Korrigeerisin, panin juurde ja ikka tulevad inimesed küsima, et aga ma seda ei leidnud ja palun täpsustage ja selgitage.

Eile siis tuli lapsevanem 10aastase puudega lapsega ning küsis sõidusoodustuste kohta. Nimelt ta teab, et on ühistranspordiseadus, kuid bussijuhid poisikest tasuta ei vea ja küsivad suvilasse sõiduks alati piletiraha. Tegin siis puust ja punaseks A4 lehe ja trükkisin välja ja andsin kaasa:

Ühistranspordi seadus,

mille jõustumiskuupäev on 01.10.2000!
§ 27. Tasuta sõit riigisisesel liiniveol
(1) Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee- ja veeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama:
1) eelkooliealisi lapsi;
2) puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera;
(RK s 15.11.2006 jõust.01.01.2007 - RT I 2006, 55, 405)
3) Vabadussõja veterane.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kategooria sõitjate tasuta sõitu vedajale ei hüvitata.

Täna siis tuli üks vene proua ja küsis hambaravi ja hambproteeside kohta. Kurb aga pidin tõdema, et sellist infot tõepoolest sinna teatmikku ei saanud. reneme veel.
Info ise selline:

Hambaravi hüvitis
Alates 1. jaanuarist 2009 ei saa osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist taotleda enam kõik üle 19-aastased isikud. 300-kroonist hambaravihüvitist saavad taotleda inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk 450 krooni suurust hüvitist makstakse endiselt rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile, kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.

NB! Haigekassa jätkab hambaravihüvitiste maksmist kõikidele kindlustatutele, kes on viimase kolme aasta jooksul kasutanud hambaarsti teenuseid enne 1. jaanuarit 2009, kuid ei ole selle eest veel hüvitist taotlenud.

63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest.

Isik, kes tahab hüvitist saada peab täitma blanketi ja lisama originaal arve kulutuste kohta ning vajalikud dokumendid kohale viia piirkondlikku haigekassa osakonda, saata postiga või digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga.

Lisainfo www.haigekassa.ee

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...