28. juuni 2009

Taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused 2007.

Oma töödest tegemistest.
Taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused 2007. Tallinna Puuetega Inimeste Koda.

KOKKUVÕTE Uurimuse tulemused on võrreldavad eelmiste aastate tulemustega. Valimisse kuulus iga 6 taksoteenuse kasutaja. Kuna küsitlus toimus kirjalikult ja oli vabatahtlik, siis vähenes võrreldes eelmise aastaga küsitletute arv 132-le (2006 - 149). Täidetud ankeete saabus tagasi 46. Küsitlust viidi läbi kuuendat aastat ja see võib olla üheks passiivsuse põhjuseks; teiseks põhjuskes võis olla valimisse sattunud suur venekeelt kõnelevate ja eakate inimeste osakaal. Kõige rohkem vastajaid (38%) oli üle 65aastaseid ja vähem oli alla 15aastaseid (4%) vastajaid. Siit saab teha järeldusi, et pidevalt suureneb eakate inimeste osakaal teenuse kasutamisel ning asjaolu, et käesoleval aastal on lisandunud üle 100 uue kliendi, mis teiselt poolt suurendab veelgi taksode vajadust ning tekitab järjekorda. Samas on viimast aastatel kahekordistunud ka invabussi taksoteenuse kasutajate arv, mille tulemusel on esile kerkinud probleem, et tipptundidel pole võimalik eelneval päeval ratastoolibussi ette tellida. Ka liiklusummikud ja teetööd on põhjuseks takso ja invabussiteenuse hinna tõusus, sest poole tunnise sõiduga ei jõuta enam oma ühte sõitu tehtud. Limiit on suurenenud talvekuudel, kui ikkagi on see ebapiisav, sest liikumis- ja nägemis ning liitpuuetega inimestel pole võimalik vabalt kasutada ühistransporti ja nad vajavad kõrvalabi ning kasutavad abivahendeid. Rahulolu taksoteenuse kasutamisega oli langenud 64,2% (2006 – 77,7%) ja rahul ei olnud 20,7% (2006 – 22,3) ning dispetserite teenindamisega oli rahulolu tõusnud 69,6% (2006 – 55,7%) ja neid kliente, kes polnud rahul oli vaid 4,3% (2006 - 43%), mis näitab mõistvat suhtumist dispetseritesse, sest kui pole taksosid, siis ei suudeta tellimusi täita. Taksoteenuse koordineerimisega st Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga oli rahulolu jäänud samale tasemele, sest 92,5% ((2006 90,5%) vastas jaatavalt ja eitavalt 7,1% (2006 - 3,2%), tuues välja taksotellimise pikka järjekorda, taksode vähesust ja taksofirma väljavahetamist, mis lahendaks olukorra kui ei leita juurde taksojuhte. Ainult 50% vastajatest olid pöördunud abi saamiseks sotsiaalhoolekande osakonda. See üllatas, sest sellest saab otseselt oletada klientide madalat teadlikkust ja aktiivsust abi küsimisel ning saime kinnitust klienditöös esinevale probleemi, kus puudega inimesed ja nende pereliikmed, hooldajad ei oska abi küsida ja ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda. Nad ei oska minna ja küsida Tallinna linna teenuseid ja toetuseid, sest probleemiks on vähene suhtlemine, eesti keele mitte valdamine, eelnenud negatiivne kogemus jmt. Uurimusega on võimalik tutvuda ja need edastatakse järgmiselt: 1) teenuse finantseerijale - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile 2) teenuse osutajatele – takso- ja transpordifirmadele (Esra, Toiran ja Termak); 3) linnaosavalitsuse puuetega inimeste spetsialistldele; 4) teenuse kasutajatele TPIK-s ja koduleheküljel – www.tallinnakoda.ee > trükised ja materjalid > taksoteenuse rahulolu uurimus 2007.a. Lõpetuseks tuleb tõdeda, et erinevad kliendi rahuloluuuringud on vajalikud, sest aitavad välja tuua probleeme ja võimaldavad teha ettepanekuid, teenusele hinnangut anda. Kuuendat aastat läbiviidud uurimuse tulemused on võrreldavad ja kliendid annavad ise oma hinnangu nii koordineerija kui teenuseosutajate töökvaliteedi kohta. Paranenud on klientide nõustamine ja teavitamine ning koostöö linnaosavalitsuse puuetega inimeste spetsialistide, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. 2007.astal sai likvideeritud aastaid kestnud ootejärjekord, mis omakorda tekitas taksode ja invabusside vähesuse ning vajaduse kasutusse võtta rohkem taksosid ja invabusse, mis omakorda nõuab lisa finantseerimist Tallinna linna eelarvest.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...