4. jaanuar 2014

Invaparkimisvõimalused Tallinnas

Kirjutasin oma blogis 3.01.2014 MUPO püüdlustest Tallinnas invaparkimiskohtadele parkimisel korra tagamisel ja vajadusel valesti parkijate trahvimisel ja mõjutamisel, mida saab lugeda siit. Soovin saada tagasisidet selle kohta, kus on probleemid parkimisel. Ehitusseaduse määrus paneb kohustuse parklate ja teede omanikele, kes seal lube väljastavad. Samas on linnas avalike parklate korraldus, sh teedel ja tänavatel meie oma linnavalitsuse ametite käes. Probleeme on ja need aina süvenevad, sest ratastoolis inimene ei saa parkida kitsale tava parkimiskohale ja siis seda invaparkimiskaarti kasutada, sest ta ei saa autost välja ja kui need kohad on täis, siis on jälle mure, et pead otsima või hästi teadma, kus invaparkimiskohad on ja kohapeal siis selgub kas nad veel alles on.
Linnavalitsus on paljudes kohtades andnud parklad eravaldusesse ja see on ka polikliinikute ja haiglate juures nii. Olukorda uurides selgus, et tasuta parkimisvõimalused on siiski invaparkimiskaardi alusel olemas, kuid need on nn kirjtuamata reeglid. Seda infot peab kas üle küsima või otsima kodulehekülgedelt. 

Meenub olukord, kus Arkol lõppes puue 31.01.013 aga puude otsust ei olnud 1,5 kuu jooksul saabunud ja nii sai ta 1.02.2013 trahvi Rocca al Mare katuseparklas, sest oli tasuta parklas parkinud aegunud parkimiskaardiga invakohale, et minna poodi. Õnnes see vaie rahuldati ja kui läksime veebruari alguses peale puude otsuse saamist uut invaparkimikaarti taotlema, siis olid taas närvesöövad amtnikud. Kuna ratastooliga pääseb sisse ainult linnavalitsuse peauksest, siis tuli ametnik infosaalist treppidest sinna kohale. Esmalt selgus, et on vaja annulleerida üleeelmine invaparkimiskaart, mis oli kehtetuks tunnistamata unustatud. Ametniik palus mul kaasa tulla ja seal teises infosaalis avaldus kirjutada. Tegin seda ja sel ajal kui ametnik tegi koopiat Arko puude otsusest ja vormistas uut parkimiskaarti märkasime läbi akna MUPOt, kes tegeles just meie autoga. Päevakorras oli pildistamine, et vormistada trahvi valesti parkimise eest linnavalitsuse ees. Läksime õue ja küsisime selgitust nende tegevuse kohta. Saime teada, et oleme seadust rikkunud, sest linnavalitsuse ette tohivad ainult linnavalitsuse poolt lubadega autod parkida. 

Minu küsimuse peale, et kus ja kuidas saab invaparkimiskaarti taotleda ratastoolis inimene, kui Roosikrantsi tn poolne ainuke invaparkimiskoht on hõivatud ja tegelikkuses pole sinna õigus kehtetu invaparkimiskaardiga parkida. Nemad selgitasid, et teevad oma tööd ja kui pole õigust parkida, siis ei tohi parkida! Vestlesin nendega, et see on probleem, et linnavalitsus, kes liiklusseaduse alusel väljastab puudega inimese parkimiskaarte, ei suuda korraldada kasvõi 1 tunnilist parkimist klientidele selle loa vormistamiseks. MUPO kontrolörid ütlesid, et nemad ei saa midagi teha, et kord on selline ja nemad täidavad tööülesandeid. Minu arvates just sealt probleemid alguse saavad ja linnavalitsus pereliikmetele kaarte väljastab, sest invakaardi saajatel puudub võimalus kohale tulla ja kaarti inimlikult taodelda. Seniks peab MUPO oma tööd tõhusamalt tegema, jäädes mõistvaks puuetega inimeste parkimise suhtes.  

Vanasti (see oli enne Vabaduse väljaku ümbruse renoveerimist) oli seal ees mitu invaparkimiskohta ja leian, et linnavalitsus peab ise head tahet täitma ja invaparkimiskohtade probleemidele lahendust kiiremas korras pakkuma. 

Ehitusseaduse määrus on leitav siit. See määrus on muutmata kujul püsinud juba üle 10 aasta ja seda tuleb ka jälgida ja täita.      
Liiklusseadus on leitav siit. Kehtib parandatud kujul alates 1.01.2014 ja liikumis- ja nägemispuudega inimeste parkimiskaardi kohta on seaduses järgmiselt:
9. peatükk
LIIKUMISPUUDEGA JA PIMEDA INIMESE LIIKLEMISE TAGAMINE
§ 166. Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemise ja neid teenindavate sõidukite parkimise korraldamine
  Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist korraldab kohalik omavalitsus.
§ 167. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart
 (1) Liikumispuudega või pimeda inimese liiklemise tagamiseks antakse talle käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korras liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.
 (2) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardiks loetakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud parkimiskaart või 1968. aasta teeliikluse konventsiooni täiendava Euroopa kokkuleppega liitunud riigi pädeva asutuse poolt väljaantud liikumispuudega inimese või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.
 (3) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vormi ja väljaandmise tingimused kehtestab sotsiaalminister määrusega.
 (4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.


Kes soovib kaasa rääkida, siis võib kommentaari jätta siia või Facebooki lehele või mulle kirjutada tiiatiik@hot.ee , sest kavatsen selle probleemiga tegeleda. 

Nt Rocca al Mare keskuse parklas lajatatake kohe 35 eurot trahvi ka siis, kui invaparkimiskaart on ratastoolikasutajal nädalavahetusel aegunud. Seal on see probleem pühade eel üles kerkinud, et on 2 in 1 invaparkimiskohad, kus saavad ka lapsevankriga perede autod parkida ja neid on ikka kordades rohkem, kui invaautosid. Nii algavadki need ligipääsetavuse raskused.

Kui eraparklates poodide, polikliinikute ees on invaparkimiskohad olemas, siis olukord on kehva just linna avalikel parkimsikohtadel, tänavatel jne, sest neid kohti on nii vähe või on märgistus kulunud - minu näited Tallinna Linnavalitsuse hoone ees, Viru keskuse kõrval, Coca Cola Plaza juures, Viru tn ots, Balti jaam, maaliinide bussijaam jne. Pole nende tähtsate kohtade juures piisavalt parkimiskohti või ei leia neid üles. Jne.
Kirjutage kus on veel puudu invaparkimiskohtadest või kus on linn need likvideerinud.  

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...